Item

Laatste update 25 jul 2022

Aantal gezinnen 2218
Gezinnen met meeste kinderen 18 Willem Kwakernaak en Neeltje Hoogendoorn
Aantal personen 7060